A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गेले ते दिन गेले

वेगवेगळी फुले उमलली रचुनि त्यांचे झेले
एकमेकांवरी उधळले
गेले ! ते दिन गेले !

कदंबतरूला बांधुन दोला उंच-खालती झोले
परस्परांनी दिले-घेतले
गेले ! ते दिन गेले !

हरितबिलोरी वेलबुटीवरी शीतरसांचे प्याले
अन्योन्यांनी किती झोकले
गेले ! ते दिन गेले

निर्मलभावे नव देखावे भरुनी दोन्ही डोळे
तूमी मिळुनी रोज पाहिले
गेले ! ते दिन गेले !
अन्योन्य - परस्पर / एकमेक.
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.
झेला - गुच्छ / नक्षी.
झोला - झोका.
दोला (आंदोला) - झोका.
बिलोरी - काचेचे.