A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गेले ते दिन गेले

वेगवेगळी फुले उमलली रचुनि त्यांचे झेले
एकमेकांवरी उधळले
गेले! ते दिन गेले!

कदंबतरूला बांधुन दोला उंच-खालती झोले
परस्परांनी दिले-घेतले
गेले! ते दिन गेले!

हरितबिलोरी वेलबुटीवरी शीतरसांचे प्याले
अन्योन्यांनी किती झोकले
गेले! ते दिन गेले

निर्मलभावे नव देखावे भरुनी दोन्ही डोळे
तूमी मिळुनी रोज पाहिले
गेले! ते दिन गेले!
अन्योन्य - परस्पर / एकमेक.
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.
झेला - गुच्छ / नक्षी.
झोला - झोका.
दोला (आंदोला) - झोका.
बिलोरी - काचेचे.

 

  पं. हृदयनाथ मंगेशकर