A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांदण्या रात्रीतले ते स्वप्‍न

चांदण्या रात्रीतले ते स्वप्‍न तू विसरून जा
मी कधी होते तुझी ते सर्व तू विसरून जा!

आणिले धागे तुझे तू मीहि माझे आणिले
गुंफिला जो गोफ त्याचा पीळ तू विसरून जा!

मी दिली वचने तुला अन्‌ वाहिल्या शपथा खुळ्या
शब्द केवळ ते तयांचा अर्थ तू विसरून जा!

प्रीतिचे हितगूज ते, कुजबुज ती, रुसवेहि ते
ते हसू अन्‌ आसवे ती- आज तू विसरून जा!

चंद्र ज्याला साक्ष होता, जे फुलांनी पाहिले
रेखिले प्राणांत जे मी तेच तू विसरुन जा!
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.