A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नभ सागरीं उभी बालिका

नभ सागरीं । उभी बालिका या ।
उधळीत मोतीं शततारका या ॥

सविताकरांच्या । त्या मीन राशी ।
झणिं वेंचण्या त्या जमल्या कशा या ॥
झणी - अविलंब.
मीन - मासा.
सविता - सूर्य.