A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नभ सागरीं उभि बालिका

नभ सागरीं । उभि बालिका या ।
उधळीत मोतीं शततारका या ॥

सविताकरांच्या । त्या मीन राशी ।
झणिं वेंचण्या त्या जमल्या कशा या ॥
झणी - अविलंब.
मीन - मासा.
सविता - सूर्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.