A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंद्र आहे साक्षिला

पान जागे फूल जागे भाव नयनी जागला
चंद्र आहे साक्षिला, चंद्र आहे साक्षिला !

चांदण्यांचा गंध आला पौर्णिमेच्या रात्रिला
चंद्र आहे साक्षिला, चंद्र आहे साक्षिला !

स्पर्श हा रेशमी हा शहारा बोलतो
सूर हा ताल हा जीव वेडा डोलतो
रातराणीच्या फुलांनी देह माझा चुंबिला !

लाजरा बावरा हा मुखाचा चंद्रमा
अंग का चोरिसी दो जिवांच्या संगमा
आज प्रीतीने सुखाचा मार्ग माझा शिंपिला !

 

Print option will come back soon