A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंद्रा रे मी तुझी रोहिणी

चंद्रा रे मी तुझी रोहिणी
पाहते तुला मोहुनी, लाजुनी

दो जिवांचे अमृत मीलन
रिमझिम बरसत नील नभांतुन
मोहरलेली स्पर्श फुलातून
अंतरीची रातराणी

चंद्रबींब तव समीप आले
चकोर नयनी नाचू लागले
भाव मनाचे हसले लपुनी
फुलत्या कमळातुनी

तुझे नि माझे बांधुन डोळे
लपंडाव ही प्रीत खेळे
अधरावरले गीत गोड ते
गाई रात्र चांदणी
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.