A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंद्र वाटेवरी एकटा चालतो

चंद्र वाटेवरी एकटा चालतो
चालताना खुणावून का हासतो?

त्या कळावी कशी दो जिवांची कथा?
जाणली का तयाने मनीची व्यथा?
चंदनी स्पर्श अंगावरी शिंपतो
चालताना खुणावून का हासतो?

संथ लाटांवरी बिंब हेलावते
ओळखीचे तुझे रूप साकारते
चोरट्या कौतुकाने मला छेडितो
चालताना खुणावून का हासतो?

पानजाळीत का थांबले चांदणे?
जाणवे अंतरी गूढ ते सांगणे
स्वप्‍नभेटीस दोघांस बोलावितो
चालताना खुणावून का हासतो?

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.