A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंद्रमुखी तू मेघसावळी

चंद्रमुखी तू मेघसावळी
सावली आभाळाची
हिरव्या रानी जशी दरवळे
पाकळी हिरव्या चाफ्याची ग

नेत्र तुझे रानात पाहुनी
हरिणे बघ पडतात फशी
कवळी काया अशी थरारे
पहिली पाऊसधार जशी ग

शब्दांच्या तळी सूर मधाचा
साळुंकीची जात जशी
ओठावरचा तीळ लाजरा
मदनावरची मात जशी ग

भाग्यवंत तो पुरुष ज्याला
तू आपणहुन आलिंगीशी
नागिणीच्या विळख्यात तुझ्या या
सुख सोन्याचे बावनकशी ग
गीत - शरद घाग
संगीत - नंदु प्यारे
स्वर- सुरेश वाडकर
चित्रपट - गंध मातीला आला
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.