A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्याम हे काय असे

श्याम हे काय असे मनचोरा?
इतरांसंगे रमसी गमसी, मला दाविसी तोरा !

मजसी माधवा धरिसी अबोला
मुखही मौन मुजोरा
शिवले जणू की ओठ तयांचा उचकटतो ना दोरा !

कधी न येसी घरी माझिया
काय तुझ्यावर जोरा?
रास खेळसी तिच्या अंगणी, नाचसी नंदकिशोरा !

अंगुली स्पर्शही नकोच माझा, तिचा ओढिसी बाहु
घुंघट ओढुनी तिला घालिसी प्रेमदृष्टीने न्हाऊ
पदराचा माझिया श्रीधरा नकोच तुजला वारा
प्रभु मीरेचा श्याम सावळा, फुलवी प्रेमफुलोरा !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.