A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाल शालजोडी जरतारी

लाल शालजोडी जरतारी झोकदार शिरिं बांधोनी ।
नाचत चाले जैसा येतों रंगभूमिवर नट सजुनी ।
वाजे कडकड छाटि गुलाबी माळ जपाची करिं धरुनी ।
ध्यान धरुनि बैसतां दिसे मज दांभिकपण वर ये फुटुनी ।
सर्वांगावर भस्माचे ते पुंड्र लावि किति रेखोनी ।
त्यावरि रुद्राक्षांच्या माळा घालितसे तरि किती जपुनी ।
स्फटिकांची ती सुबक कुंडले डुलतांना हलती कानीं ।
पायिं खडावा चटचट करिती दंड शोभती करिं तीन्ही ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर- छोटा गंधर्व
नाटक - संगीत सौभद्र
राग - भीमपलास
चाल-दक्ष वदे हा देव कशाचा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
कुंडल - कानात घालायचे आभूषण.