A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चिकना चिकना म्हावरा माझा

घेऊनशी जा रं ताजा ताजा दादा ताजा ताजा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

इस्वास ठेव रं सांगतंय्‌ नक्की
याचे पुरती कोंबरी फिकी
अंगानं जोर येईल कामकाजा दादा कामकाजा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

दिसतंस मेल्या बोंबलावनी
खाशील तर होशील भोपल्यावानी
ताकदीच्या दव्याचा ह्यो राजा दादा ह्यो राजा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

तलूनशी खा जरा गरम गरम
मिटुनशी जाईल सगला भरम
वाजंल खुशीचा बेंडबाजा दादा बेंडबाजा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

म्हवरा हाय माझा सोन्यावानी
बघतंस कला का कावल्यावानी
बोंबील वाकटी सुकट खा जा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

बोलू नको नाई बरपाचा ह्यो
नीट बग नाई काल-परवाचा ह्यो
वासकलाशीतंस चल फुट जा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.