A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चुकचुकली पाल एक

चुकचुकली पाल एक कालचक्र क्षण चुकले
नकळत या रात्रीला मी माझे दिन विकले

रंग तुझे स्वप्‍नमयी ल्यालेली ती पहाट
धुक्यामधुन मी तुझी शोधियली वाट वाट
परि दिशेस पुन्हापुन्हा वळण नवे का फुटले

अशी हरवले तशी मलाच मी अनोळखी
इथे तिथे दंवातही तुझीच मूर्ती सारखी
गीतांतील सूर असे का मधेच पण तुटले

तुजवाचून दूरदूर मी अशीच राहणार
ही अशीच तव छाया पण मागे धावणार
सावल्यांत सार्‍या या चित्र असे मम कुठले
गीत - वसंत निनावे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- लता मंगेशकर
राग - मधुवंती
गीत प्रकार - भावगीत