A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चुकवित लाख डोळे

चुकवित लाख डोळे चोरूनिया निघाले
जागेपणी तुझ्या मी स्वप्‍नात आज आले

घडणार जे उद्याला ते आज पाहते मी
लावीन हात तेथे आनंद निर्मिते मी
पात्री रितेपणाच्या भरिते सुरम्य झेले

माझ्याविना न येथे छाया दुजा कुणाची
जाणीव गुंजते रे उरी आपलेपणाची
माझ्यातुझ्या घराची मी मालकीण झाले

गृहिणीपदासवे ये संजीवनी करी या
संसार थाटला मी स्वप्‍नातल्या घरी या
मौनी मनोगताचे संगीत आज झाले
झेला - गुच्छ / नक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.