A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
छुन छुन बोलतीया

छुन छुन बोलतीया हातामधी घांट
प्रीत माझी चालतीया जेजुरीची वाट

मार्गसर आला बाई बाळपण गेलं
अंगामधी अंग असं चोरटं आलं
डोईमधी मरवा साज संग हिरवा
मोतियाचा गजरा भरजरी थाट

काल माझा झाला राया साखरपुडा
देवाच्या नावानं रं भरलाय्‌ चुडा
लाजरी बुजरी पोर झाली नवरी
पापणीनं धरलाय अंतरपाट

नजरेच्या पाखरा मारु नको खडं
काळजाच्या धडधड येऊ नको पुढं
लागाबांधा तोड रं नाद माझा सोड
मल्हारीची नार मी, हट, सोड माझी वाट
घांट - घंटा.
मरवा - सुगंधी पाने असलेली एक वनस्पती.
मार्गसर - मार्गशीर्ष. भारतीय पंचांगानुसार वर्षातील नववा महिना.

 

Print option will come back soon