A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
छुन्‍नुक छुन्‍नुक टाळ वाजवी

छुन्‍नुक छुन्‍नुक टाळ वाजवी पाटामधलं पाणी
रानपांखरासंगं गातो तुझी विठ्ठला गाणी

मोत्यांच्या कणसात डोलते तुझे देखणे रूप
निळंसावळं धुकं भोवती कुणी फिरवला धूप
ही भक्तीची फुलं उमलली विठू तुझ्या चरणी

पंख उभारून ऊस उभा हा मोर जसा डोलतो
मुळा नि कांदा कोथिंबिरितून विठू बघा नाचतो
घाम गाळिता रोप सुखावे विठू तुझी करणी

मातीमधला अबीरबुक्का रोज लावितो भाळी
तुझं नाव मी घेता देवा पान वाजवी टाळी
विठ्ठल अवघा झाला मळा, ओठी अभंगवाणी
अबीर - एक सुगंधी पूड.
बुक्का - एक सुगंधी पूड.

 

  श्रीकांत पारगांवकर