A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दान देवूनी सर्वस्वाचे

दान देवूनी सर्वस्वाचे, कुबेर मी अंतरी
प्रीतिची रीतच ही न्यारी

मम हाताचा करीन कणा मी
जशी कैकयी रणसंग्रामी
दो हातांनी कष्ट उपसता, गोडी संसारी

वनात जैसी सीतामाई
रामरूप ती हो‍उन राही
पतीसंगती पुष्पताटवे कुंपण काटेरी

मनी जागवीन सावित्रीला
परतुन लावीन यमदूताला
पतीप्रेमाहुन दुजे न मोठे भरल्या संसारी
कुबेर - देवांचा खजिनदार / श्रीमंत व्यक्ती.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.