A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दारी उभी अशी मी

दारी उभी अशी मी गेली निघून रात
कुजबुज नाही घडली.. झाली अबोल रात !

बिल्गून एकमेकां होते कपोत बसले
नि:शब्द श्वास त्यांचे दोन्ही उरी मिळाले
निर्जीव मीच होते.. होती सजीव रात !

दिसला चकोर सखया चंद्रास बाहताना
दिसला चुकून वारा कलिकेस चुंबिताना
तारेच मोजिले मी.. सरली तशीच रात !

स्वप्‍नात सत्य होते सारे मिळून गेले
गंधात धुंद होते ते जीव भावभोळे
निर्गंध मी परि रे.. गेली रुसून रात !
गीत- अशोकजी परांजपे
संगीत - प्रभा अत्रे
स्वर - प्रभा अत्रे
गीत प्रकार - भावगीत
कपोत - कबुतर.
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  प्रभा अत्रे