A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दारीच्या देवळीत जळो

दारीच्या देवळीत जळो पणती सारी रात
प्रगटले न अजून कांत, अंधकार अंतरात

रात्रंदिन वाट बघत, घालुनी पळी कडीत
येइना अजून मूर्त माघारी मंदिरात

रांगोळी अंगणात अश्रुबिंदु घालतात
गाल-ओठ भिजुन जात ओघळत्या काजळात

वृंदावनी सांजवात नि:श्वासे विझुन जात
तुळशीच्या प्रदक्षिणात चर्र होत काळजात

नाथांची झाली साथ फक्त सात पावलांत
आज ऊर-तारु फुटत विरहाच्या वादळात

कुंकवाच्या कोयरीत, रोज थबकतोही हात
वैरी जे जे न चिंती ते ते ये मनात
गीत - बाबुराव गोखले
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर- गजानन वाटवे
गीत प्रकार - भावगीत
कांत - पती.
तारु - नौका.
देवळी - भिंतीतला कोनाडा.