A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दशदिशांस पुसतो

दशदिशांस पुसतो, पुसतो वेड्या नभा
ती कुठे राजसा माझी प्रियवल्लभा?

क्षण दिसली, लपली फिरुनी मृगलोचना
का करिसी दैवा क्रूर अशी वंचना?
ते स्वप्‍न संपले, स्तिमित इथे मी उभा !

मज क्षणाक्षणाला रूप तिचे भासते
छळतात जिवाला दाहक आभास ते
तिमिरांध सूर्य मी शोधित फिरतो प्रभा !
प्रभा - तेज / प्रकाश.
वंचना - फसवणूक.
वल्लभा - पत्‍नी.
स्तिमित - आश्चर्य.