A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उजळून आलं आभाळ

उजळून आलं आभाळ रामाच्या पारी
गाव जागवीत आली वासुदेवाची स्वारी

सूर्व्यासंगं ईर्षा करतोय अंधार गा अंधार
उजेड त्येला गिळतो म्हणून बेजार गा बेजार
पापाच्या म्होरं पुण्याई ठरतीया भारी

कोंबडा बोलतो ग कोंबडा बोलतो ग
उगवतीच्या डोईवरी तुरा सूर्व्याचा डोलतो ग

नारायणाचं रूप खेळवी धरतीला गा धरतीला
अन्‌ इरसरीनं चांद चमकवी रातीला गा रातीला
ही जिद्द कल्याणापायी असावी सारी

पाय उचला ग सयांनो, जाऊ पाण्याला बायांनो
किस्‍न वाजवी पावा ग बावरल्या नारी

तुमच्या आधी पाखरं उठली घरट्यात गा घरट्यात
गायवासरू बैल जागली गोठ्यात गा गोठ्यात
किस्‍नाचं रूप हे आलं चालून दारी

नंदीराजाच्या जोडीनं मळा शिंपला शिंपला
डोळा दीपला दीपला, आज आक्रीत घडं
खंड्याला वडं रं बंड्याला वडं रं

भगवंतानं दान दिलं हे गावाला गा देवाला
मूठपसा हे दान पावलं देवाला गा देवाला
किरपेला भक्तीची जोड अशी ही न्यारी
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - राम कदम
स्वर- सुरेश वाडकर
चित्रपट - ईर्षा
गीत प्रकार - चित्रगीत
पावा - बासरी, वेणु.
वासुदेव - श्रीकृष्ण / मोरांच्या पिसांची उंच टोपी घालून भिक्षा मागणारी एक जात.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.