A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दासि ऐसें मानुनियां

दासी ऐसें मानुनियां कार्य मला सांगतसे ।
सुदिन काय उगवला आज मनीं वाटतसे ॥

मधुर जातिसुमनांचा वास यास येत असे ।
यौवनभर म्हणुनि याचा खास अजुनि पूर्ण असे ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - मृच्छकटिक
चाल-आले वनमाळि रात्री
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
सुमन - फूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.