A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दाटून कंठ येतो

दाटून कंठ येतो ओठांत येई गाणे
जा आपुल्या घरी तू, जा लाडके सुखाने !

हातात बाळपोथी ओठांत बाळभाषा
रमलो तुझ्यासवे मी गिरवीत श्रीगणेशा
वळवून अक्षरांना केले तुला शहाणे
जातो सुखावुनी मी त्या गोड आठवाने !

बोलांत बोबडीच्या संगीत जागविले
लय-ताल-सूर लेणे सहजीच लेववीले
एकेक सूर यावा न्हाऊन अमृताने
अवघ्याच जीवनाचे व्हावे सुरेल गाणे !

घेऊ कसा निरोप? तुटतात आत धागे
हा देह दूर जाता मन राहणार मागे !
धन आत्मजा दुजाचे ज्याचे तयास देणे
परक्यापरी अता मी येथे फिरून येणे
आत्मजा - कन्या.
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.