A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रंग माझा तुला

रंग माझा तुला! गंध माझा तुला!
बोल काहीतरी! बोल माझ्या फुला!

सांग लाजूनही नाव आतातरी;
एक खोळंबले गीत माझ्या उरी;
अन्‌ वसंतास मी शब्द माझा दिला!

वेळ जादूभरी, ही गुलाबी हवा!
ही न मेंदी तुझी, रंग माझा नवा!
भास झाला खरा! ध्यास माझा खुळा!

आज माझीतुझी भेट झाली अशी :
शीळ यावी पुढे चांदण्याची जशी.
सांग, सोडू कसा हात हातातला!
गीत- सुरेश भट
संगीत - यशवंत देव
स्वर - अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत