A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घेई रे सोनुल्या घास

घेई रे सोनुल्या घास प्रीतीचा
राहू दे हासरा चंद्र मुखाचा

हा चिमणीचा, हा मोराचा
हा बघ गोड किती अपुल्या कपिलेचा

घास हा प्रीतीचा वदनी जाऊ दे
पाहू दे विश्वरूप दिव्य त्या मधे

घास हरी जाई एक तुझ्या पोटी
लाभते शांती किती सकल जगाला
गीत - शांताराम आठवले
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर- शांता आपटे
चित्रपट - गोपालकृष्ण
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon