A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डौल मोराच्या मानचा

जीवाशिवाची बैलजोड लाविल पैजंला आपली कुडं
लाविल पैजंला आपली कुडं नि जीवाभावाचं लिंबलोण

नीट चालदे माझी गाडी, दिन-रातीच्या चाकोरीनं
दिन-रातीच्या चाकोरीनं जाया निघाली पैलथडी रं !

डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
तान्या-सर्जाची हं नाम जोडी
कुना हुवीत हाती घोडी माझ्या राजा रं

धरती आभाळाची चाकं, त्याच्या दुनवेची हो गाडी
सुर्व्या-चंदराची हो जोडी, त्याच्या सर्गाची रं माडी, सर्गाची माडी

सती-शंकराची माया, इस्‍नू लक्षुमीचा राया
पुरुस-परकरतीची जोडी, डाव परपंचाचा मांडी माझ्या राजा रं
गीत - योगेश
संगीत - आनंदघन
स्वर- पं. हृदयनाथ मंगेशकर
चित्रपट - तांबडी माती
गीत प्रकार - चित्रगीत
लिंबलोण - दृष्ट काढण्याचे साहित्य.