A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डौल मोराच्या मानचा

जीवाशिवाची बैलजोड लाविल पैजंला आपली कुडं
लाविल पैजंला आपली कुडं नि जीवाभावाचं लिंबलोण

नीट चालदे माझी गाडी, दिनरातीच्या चाकोरीनं
दिनरातीच्या चाकोरीनं जाया निघाली पैलथडी रं !

डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
तान्या-सर्जाची हनम जोडी
कुना हुवीत हाती घोडी, माझ्या राजा रं

धरती आभाळाची चाकं, त्याच्या दुनवेची हो गाडी
सुर्व्या-चंदराची वो जोडी
त्याच्या सर्गाची रं माडी, सर्गाची माडी

सती-शंकराची माया, इस्‍नू लक्षुमीचा राया
पुरुस-परकरतीची जोडी
डाव परपंचाचा मांडी माझ्या राजा रं
गीत - योगेश
संगीत - आनंदघन
स्वर- पं. हृदयनाथ मंगेशकर
चित्रपट - तांबडी माती
गीत प्रकार - चित्रगीत
  
टीप -
• पुरुस-परकरती - पुरुष-प्रकृती.
लिंबलोण - दृष्ट काढण्याचे साहित्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.