A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दीन पतित अन्यायी

दीन पतित अन्यायी । शरण आलें विठाबाई ॥१॥

मी तों आहें यातिहीन । नकळे कांहीं आचरण ॥२॥

मज अधिकार नाहीं । भेट देई विठाबाई ॥३॥

ठांव देई चरणापाशीं । तुझी कान्होपात्रा दासी ॥४॥
गीत - संत कान्होपात्रा
संगीत - मास्टर कृष्णराव, विनायकबुवा पटवर्धन
स्वर-
नाटक - संत कान्होपात्रा
राग - ललत
ताल-केरवा
गीत प्रकार - संतवाणी, नाट्यसंगीत, विठ्ठल विठ्ठल
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
याती - जात.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.