A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देह देवाचे मंदिर

देह देवाचे मंदिर
आत आत्मा परमेश्वर

जशी उसात हो साखर
तसा देहात हो ईश्वर !

जसे दुधामध्ये लोणी
तसा देही चक्रपाणि

देव देहात देहात
का हो जाता देवळात?

तुका सांगे मूढ जना
देही देव का पहाना
चक्रपाणि(णी) - हातात सुदर्शनचक्र असलेला- विष्णू / विष्णूचा आठवा अवतार- कृष्ण.
मूढ - गोंधळलेला / अजाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.