A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देह देवाचे मंदिर

देह देवाचे मंदिर
आत आत्मा परमेश्वर

जशी उसात हो साखर
तसा देहात हो ईश्वर!

जसे दुधामध्ये लोणी
तसा देही चक्रपाणि

देव देहात देहात
का हो जाता देवळात?

तुका सांगे मूढ जना
देही देव का पहाना
चक्रपाणि(णी) - हातात सुदर्शनचक्र असलेला- विष्णू / विष्णूचा आठवा अवतार- कृष्ण.