A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देशिल का रे मजला क्षणभर

देशिल का रे मजला क्षणभर
पंख पांखरा तुझे मनोहर

मधुर फळांवर मोहरलेली
पर्णांतरी ही पल्लवलेली
चुंबित राहीन लज्जीत लाली
तुझ्यासवे मी वृक्षलतेवर

तव स्पर्शाने पुष्पकवीणा
भाव मधुर ही सुस्वरताना
हास्य सुगंधीत सख्या मोहना
उधळीत राहू प्रीतफुलावर

दमयंतीच्या प्रेमळ दूता
पंख तुझे ते मला लाभता
प्रिया भेटण्या ही आतुरता
घेत भरारी बघ वायुवर
पल्लवित - विस्तृत.