A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देव देव्हार्‍यात नाही

देव देव्हार्‍यात नाही, देव नाही देवालयी
देव चोरुन नेईल अशी कोणाची पुण्याई

देव अंतरात नांदे, देव दाही दिशी कोंदे
देव आभाळी सागरी, देव आहे चराचरी
देव शोधूनिया पाही, देव सर्वाभूता ठायी

देव मूर्तीत ना मावे, तीर्थक्षेत्रात ना दावे
देव आपणात आहे, शिर झुकवोनिया पाहे
तुझ्यामाझ्या जड देही देव भरूनिया राही

देव स्वये जगन्‍नाथ, देव अगाध अनंत
देव सगुण निर्गूण, देव विश्वाचे कारण
काळ येई, काळ जाई, देव आहे तैसा राही
ठाय - स्थान, ठिकाण.
स्वये - स्वत: