A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवा धरिलें चरण

देवा धरिलें चरण ।
भक्ति सुगति जगिं मजला ।
भाव बोल रुचवि कोण?
सकल तुज विभो, मान ! ॥

सान थोर जिवांसि ।
रक्षितोसि हृषिकेशी ।
अचल तुझ्या पदीं दीन ।
भय नुरवी होत लीन ॥
नुरणे - न उरणे.
विभू - बलाढ्य, महान.
सान - लहान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.