A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवाघरच्या फुला

देवाघरच्या फुला सोनुल्या, देवाघरच्या फुला !

अपुले मंगल सांगत नाते
बाळ घरी हे रांगत येते
आनंदाने हसत खेळतो झुलवित वारा झुला !

दुडु दुडु धावत हसे चिमुकला
असा जिवाचा माझा छकुला
अवतीभवती सुगंध सुंदर हाक घालितो तुला !

मायपित्याने तुला सोडिले
हृदयाने मम जवळ घेतले
भाग्यवान मी अमोल ठेवा असा लाभला मला !
गीत - गंगाधर महाम्‍बरे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- अरुण दाते
चित्रपट - सोबती
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.