A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवाक काळजी रे

होणारा होतंला जाणारा जातंला
मागे तू फिरू नको
उगाच सांडून खर्‍याची संगत
खोट्याची धरू नको
येईल दिवस तुझाही माणसा
जिगर सोडू नको
तुझ्या हाती आहे डाव सारा
इसार गजाल कालची रे
देवाक काळजी रे
माझ्या देवाक काळजी रे

सोबती रे तू तुझाच
अन्‌ तुला तुझीच साथ
शोधुनि तुझी तू वाट
चाल एकला
होऊ दे जरा उशीर
सोडतोस काय धीर
रात संपता पहाट होई रे पुन्हा
देवाक काळजी रे
माझ्या देवाक काळजी रे

फाटक्या झोळीत येऊन पडते
रोजची नवी निराशा
सपान गाठीला धरत वेठीला
कशी रं सुटावी आशा
अवसेची रात नशिबाला
पुनवेची गाठ पदराला
होईल पुनव मनाशी जागव
खचुनी जाऊ नको
येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ
माघार घेऊ नको
उगाच भयानं वादळ वार्‍याच्या
पाऊल रोखू नको
साद घाली दिस उद्याचा नव्याने
इसार गजाल कालची रे
देवाक काळजी रे
माझ्या देवाक काळजी रे
गीत - गुरु ठाकूर
संगीत - विजय गवांडे
स्वर- अजय गोगावले
चित्रपट - रेडू
गीत प्रकार - चित्रगीत
इसार - विसर.
गजाल - गोष्ट.

 

Print option will come back soon