A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवमाणूस देवळात आला

धरमशाळंचं देऊळ झालं, चमत्कार झाला
देवमाणूस देवळात आला !

या उजाड माळावरती
माझ्या देवानं केली प्रीती
फुलबागेचं रूप पाहुनी हरपून जीव गेला
देवमाणूस देवळात आला !

गेला अंधार, सरली रात
नारायणाचा फिरला हात
दळिंदराच्या अंगावरती किरणांचा शेला
देवमाणूस देवळात आला !

वस्ती-वाडी ही खुळी झोपडी मायलेकरं ही येडीबागडी
भगवंतानं भोळेपणाचा उद्धार लई केला
देवमाणूस देवळात आला !
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - प्रभाकर जोग
स्वर- चंद्रशेखर गाडगीळ
चित्रपट - कैवारी
गीत प्रकार - चित्रगीत
दळिद्र - दारिद्र्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.