A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवमानुस देवळात आला

धरमशाळंचं देऊळ झालं, चिमित्कार झाला
देवमानुस देवळात आला!

या उजाड माळावरती, माझ्या देवानं केली पिरती
फुलबागेचं रूप पाहुनी, हरपून जीव गेला
देवमानुस देवळात आला!

गेला अंधार सरली रात, नारायणाचा फिरला हात
दळिंदराच्या अंगावरती, किरणांचा शेला
देवमानुस देवळात आला!

वस्तीवाडी ही खुळी झोपडी, मायलेकरं ही येडीबागडी
भगवंतानं भोळेपणाचा, उद्धार लई केला
देवमानुस देवळात आला!
गीत- जगदीश खेबूडकर
संगीत - प्रभाकर जोग
स्वर - चंद्रशेखर गाडगीळ
चित्रपट- कैवारी
गीत प्रकार - चित्रगीत