A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवमानुस देवळात आला

धरमशाळंचं देऊळ झालं, चिमित्कार झाला
देवमानुस देवळात आला !

या उजाड माळावरती, माझ्या देवानं केली पिरती
फुलबागेचं रूप पाहुनी, हरपून जीव गेला
देवमानुस देवळात आला !

गेला अंधार सरली रात, नारायणाचा फिरला हात
दळिंदराच्या अंगावरती, किरणांचा शेला
देवमानुस देवळात आला !

वस्तीवाडी ही खुळी झोपडी, मायलेकरं ही येडीबागडी
भगवंतानं भोळेपणाचा, उद्धार लई केला
देवमानुस देवळात आला !
गीत- जगदीश खेबूडकर
संगीत - प्रभाकर जोग
स्वर - चंद्रशेखर गाडगीळ
चित्रपट- कैवारी
गीत प्रकार - चित्रगीत