A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धनी मी पति वरिन

धनी मी, पति वरिन कशी अधना ।
पति जरि अधन, निधनसम;
मानी भामा विफल इतर सुगुणा ॥

प्रखर पराक्रम वीर भानु भुलवित उषा रक्तवदना ।
तोचि निकट मग जातां जाळी तिजला; ऐशी भीति मना ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वर-
नाटक - मानापमान
राग - भूप
ताल-त्रिवट
चाल-प्रभु उगड्डुण गिनत
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
भानू - सूर्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.