A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धनी मी पति वरिन

धनी मी, पति वरिन कशी अधना ।
पति जरि अधन, निधनसम,
मानी भामा विफल इतर सुगुणा ॥

प्रखर पराक्रम वीर भानु भुलवित उषा रक्तवदना ।
तोचि निकट मग जातां जाळी तिजला, ऐशी भीती मना ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत मानापमान
राग- भूप
ताल-त्रिवट
चाल-प्रभू उगडुण गिणत
गीत प्रकार - नाट्यगीत
भानू - सूर्य.

 

ध्वनीफित सध्या उपलब्ध नाही.