A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धनी तुमचा नि माझा

तरुणपणाचं कौतुक म्हणुनी किती नटू मी किती नटू
धनी, तुमचा नि माझा एक काढा फोटू

करा थाट तुम्ही सरदारी
अशी बशीन तुमच्या शेजारी
धनी, तुमचा नि माझा एक काढा फोटू

राजा-राणीला चौकट कसली?
मैना राघुच्या पिंजर्‍यात बसली
मैना गाईल गीत प्रीतीचे पोपट बोले 'विठू विठू'
धनी, तुमचा नि माझा एक काढा फोटू