A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धिक्कार मन साहिना

धिक्कार मन साहिना ॥

अपमानशल्य तें । विषसमचि जीवना ।
अजर जणुं भासते । कुवचनें ताडना ॥

चढवीन विभवा । अधनाची ललना ।।
हा मार्ग बरवा । मानापमाना ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वर- बापू पेंढारकर
नाटक - मानापमान
राग - अडाणा
ताल-झंपा
चाल-दु:खी जन्म दवडिसी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, मना तुझे मनोगत
जरा - वृद्धत्‍व. (अजर- जरारहित, वार्धक्यरहित)
ताडणे - मारणे, प्रहार करणे.
बरवा - सुंदर / छान.
विभव - संपत्ती, ऐश्वर्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.