A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धुंद धुंद ही हवा

धुंद धुंद ही हवा, मंद मंद गारवा
उतरला धरेवरी स्वर्ग हा नवा नवा

चंद्रदीप लावुनी सजले नभमंदिर
धरतीच्या अंगणी ये उजेड शुभ्र सुंदर
चांदण्यात प्रेमिका गवसला गोडवा

अमर तुझ्या प्रीतीने सफल होई जीवन
या सहवासात तुझ्या फुलले रे मधुबन
हे असेच राहू दे प्रीतगीत राजीवा
राजीव - कमळ / प्रिय.

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  आशा भोसले, सुरेश वाडकर