A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिलवर माझा नाही आला

दिलवर माझा नाही आला
चांद चवथीचा मावळला

किती समजावू विकल मनाला
मन समजावी फिरूनि मजला
आणि घालुनी गळ्यात गळा
अश्रुफुलांच्या गुंफित माळा

उभी लोचनी व्याकुळलेली
अधीरताही शिणली थकली
वाट बघुनिया नीज निजली
पापणीच्या पायतळाला

नयन कवाडे उघडी अजुनी
कशी घेउ मी बंद करुनी
त्रिभुवन धुंडुन नजरा परतुनि
येतिल जर का घेउन त्याला
गीत- पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर - माणिक वर्मा
गीत प्रकार - भावगीत
कवाड - दरवाजाची फळी, दरवाजा.
दिलवर - शूर / धाडसी.
विकल - विव्हल.