A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिलवरा दिल माझे ओळखा

राम राम घ्या, दूर करा जी भवतीचा घोळका
दिलवरा, दिल माझे ओळखा !

बांधला बादली साफा जरी मी वरून
रुळतात केस हे कुरळे भाळावरून
बघताच तुम्हाला डोळे आले भरून
नसत्या पदराकडे धावतो हात गडे सारखा
दिलवरा दिल माझे ओळखा !

ही पैरण मेली चोळीहुन काचली
हलचाल कटीची शेल्याने जाचली
पाऊले महाली कशीबशी पोचली
सोंग घेतल्या कधी चांदणे बनेल हो जाळ का?
दिलवरा दिल माझे ओळखा !

तुजसाठी दौड मी केली घोड्यावरून
मर्दानी वेष हा दुनियेसाठी करून
चोरून निघाले रात्री माझ्या घरून
एकान्‍ती मज घेई जवळी, सख्या असा वेळ का?
दिलवरा दिल माझे ओळखा !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत पवार
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - सांगत्ये ऐका
गीत प्रकार - चित्रगीत, लावणी
कटि - कंबर.
दिलवर - शूर / धाडसी.
साफा - फेटा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.