A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिलवरा दिल माझे ओळखा

राम राम घ्या, दूर करा जी भवतीचा घोळका
दिलवरा, दिल माझे ओळखा!

बांधला बादली साफा जरी मी वरुन
रुळतात केस हे कुरळे भाळावरून
बघताच तुम्हाला डोळे आले भरुन
नसत्या पदराकडे धावतो हात गडे सारखा
दिलवरा दिल माझे ओळखा!

ही पैरण मेली चोळीहुन कांचली
हालचाल कटिची शेल्याने जाचली
पाउले महाली कशीबशी पोचली
सोंग घेतल्या कधी चांदणे बनेल हो जाळ का?
दिलवरा दिल माझे ओळखा!

तुजसाठी दौड मी केली घोड्यावरुन
मर्दानी वेष हा दुनियेसाठी करुन
चोरूनि निघाले रात्री माझ्या घरून
एकांती मज घेई जवळी, सख्या असा वेळ का?
दिलवरा दिल माझे ओळखा!
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत पवार
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- सांगत्ये ऐका
गीत प्रकार - चित्रगीत लावणी
कटि - कंबर.
दिलवर - शूर / धाडसी.
साफा - फेटा.