A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिसला ग बाई दिसला

ज्वानीच्या आगीची मशाल हाती, आले मी अवसेच्या भयाण राती
काजवा उडं, किरकिर किडं, रानात सुरांत गाती
दिलाचा दिलवर, जिवाचा जिवलग, कुठं दिसंना मला
ग बाई बाई, कुठं दिसंना मला
कुठं दिसंना, इथं दिसंना, तिथं दिसंना
शोधु कुठं, शोधु कुठं, शोधु कुठं?

दिसला ग बाई दिसला
मला बघून गालात हसला ग बाई हसला

गडी अंगानं उभा नि आडवा
त्याच्या रूपात गावरान गोडवा
तेजाळ मुखडा, सोन्याचा तुकडा
काळजामंदी ठसला, ग बाई बाई काळजामधी ठसला

माझ्या राजाचा न्यारा डौल
डाव्या डोळ्याचा देतोय्‌ कौल
लहरी पटका, मानेला झटका
भाला उरी घुसला, ग बाई बाई भाला उरी घुसला

अंगाअंगाची करते अदा
आग आगीवर झाली फिदा
उडंल भडका, चढंल धुंदी
जीव जीवा फसला, ग बाई बाई जीव जीवा फसला
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - राम कदम
स्वर- उषा मंगेशकर
चित्रपट - पिंजरा
राग - शिवरंजनी
गीत प्रकार - चित्रगीत, लावणी
दिलवर - शूर / धाडसी.
पटका - फेटा / निशाण / ध्वज / ( जरीपटका - मराठ्यांचे निशाण ).

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.