A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिवस ओल्या पाकळ्यांचे

दिवस ओल्या पाकळ्यांचे, जाणिवांना गंध ओले
स्पंदने बेभान आणि हात हाती गुंफलेले..

दिवस वेडे स्वप्‍नपंखी रेशमाची झूल झाले
ओंजळीने मागण्याआधीच झरले मेघ सारे..

दिवस थोडे स्पर्शवेडे दोन आतुरल्या जिवांचे
हरवलेले भान केवळ श्वास होते बोललेले..

दिवस मोहरल्या मनाचे सुख नवे घेऊन आले
चांद थोडा लाजला अन्‌ चांदणे टिपूर झाले..

 

Print option will come back soon
  बेला शेंडे, स्वप्‍नील बांदोडकर