A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
येणार नाथ आता

ओठांत हाक येते सानंद गीत गाता
येणार नाथ आता!

मी पाउले पहाते दारात थांबलेली
ये अंगणात छाया आधीच लांबलेली
लग्‍नात लाभलेला हो स्पर्शभास हाता!

आली फुलून गात्रे, ये प्राण लोचनांत
सारे मुहूर्त आले एका खुळ्या मनात
धारेत अमृताच्या गेला भिजून माथा!

आता नका क्षणांनो दोघांत भिंत घालू
स्वर्गासवे मला द्या भूमीवरून चालू
ते प्राणनाथ माझे, मी दैवदत्त कांता!
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- सुवासिनी
राग- धानी
गीत प्रकार - चित्रगीत
गात्र - शरीराचा अवयव.