A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिवसभर पावसात असून सांग

दिवसभर पावसात असून सांग ना आई,
झाडाला खोकला कसा होत नाही?

दिवसभर पावसात खेळून सांग ना आई,
वारा कसा जराही दमत नाही?

रात्रभर पाढे म्हणून सांग ना आई,
बेडकाचा आवाज कसा बसत नाही?

रात्रभर जागून सुद्धा सांग ना आई,
चांदोबा झोपी कसा जात नाही?

दिवसभर काम करून सांग ना आई,
तुला मुळी थकवा कसा येत नाही?
गीत - मंगेश पाडगांवकर
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- शमा खळे
गीत प्रकार - बालगीत