A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ज्ञानदेव बाळ माझा

ज्ञानदेव बाळ माझा सांगे गीता भगवंता
लक्ष द्या हो विनवीते मराठी मी त्याची माता

गोड माझ्या सोनुल्याचा लळा लागे बाळपणा
बांधुनीया घुंगुरवाळे अंगी नाचे थोरपणा
निरूपण सांगायाला तुम्ही द्या हो शहाणपणा
बाळमुखी मोठा घास भरवा हो जगन्‍नाथा

निरक्षर लोकांसाठी प्राणांचेही देऊन मोल
अमृताते जिंकित पैजा धावे मराठाची बोल
ज्ञानदीप डोळियांचे तेजाळता तेजोगोल
देवगुरु खाली आले जोडुनिया दोन्ही हाता
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- आशा भोसले
राग - भूप, नट
गीत प्रकार - भावगीत
घुंगुरवाळा - घुंगरे लावलेला लहान मुलाच्या पायांतला पैंजण.
निरूपण - व्याख्यान / विवेचन.

 

Print option will come back soon