A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हसले मनि चांदणे

हसले मनि चांदणे
जपुनी टाक पाऊल साजणी नादतील पैंजणे

बोचतील ग फुलं जाइची तुझी कोमल काय
चांदण्यांतही सौंदर्या रे पोळतील ना पाय!

पानांच्या जाळीत लपोनी, चंद्र पाहतो गडे
सांग कुणाच्या भेटीसाठी जीव सारखा उडे!

हो जरा, बघा की वरी, कळू द्या तरी, उमटु द्या वाणी
का आढेवेढे उगाच सांगा काय लागले राणी?

का ग अशा पाठीस लागता मिळुनी सार्‍या जणी!
आज लाभला मला माझिया सर्वस्वाचा धनी

किती, किती ग भाग्याची
भलतीच ओढ ही कामसुंदराची
नव्हे ग शामसुंदराची
हसले मनि चांदणे