A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हसले मनिं चांदणें

हसले मनिं चांदणें
जपुनी टाक पाउलं साजणी नादतील पैंजणें

बोचतील ग फुलं जाईची तुझी कोमल काय
चांदण्यांतही सौंदर्या रे पोळतील ना पाय !

पानांच्या जाळींत लपोनी, चंद्र पाहतो गडे
सांग कुणाच्या भेटीसाठीं जीव सारखा उडे !

हो जरा, बघा कीं वरी, कळूं द्या तरी, उमटुं द्या वाणी
का आढेवेढे उगाच सांगा काय लागलें राणी?

कां ग अशा पाठीस लागता मिळुनी सार्‍याजणी !
आज लाभला मला माझिया सर्वस्वाचा धनी

किती किती ग भाग्याची भलतीच ओढ ही कामसुंदराची
नव्हे ग श्यामसुंदराची, हसले मनिं चांदणें

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.