A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हसले मनि चांदणे

हसले मनी चांदणे
जपुनी टाक पाऊल साजणी नादतील पैंजणे

बोचतील ग फुलं जाईची तुझी कोमला काय
चांदण्यांतही सौंदर्या रे पोळतील ना पाय !

पानांच्या जाळीत लपोनी, चंद्र पाहतो गडे
सांग कुणाच्या भेटीसाठी जीव सारखा उडे !

हो जरा, बघा की वरी, कळू द्या तरी, उमटु द्या वाणी
का आढेवेढे उगाच सांगा काय लागले राणी?

का ग अशा पाठीस लागता मिळुनी सार्‍याजणी !
आज लाभला मला माझिया सर्वस्वाचा धनी

किती किती ग भाग्याची भलतीच ओढ ही कामसुंदराची
नव्हे ग शामसुंदराची, हसले मनी चांदणे