A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दो दिसांच्या संगतीची

का असा गेलास तू? ना बोलता ना सांगता
दो दिसांच्या संगतीची हीच का रे सांगता?

भावमाला लोपल्या ओठिंच्या ओठींच का?
फुलविली तू लाज गाली सुकविण्यासाठीच का?
पुसुन गेल्या रंग-रेखा चित्र अपुरे रंगता

दूर व्हाया जवळ आली काय वेडी पाखरें?
ये पुन्हा ये राजहंसा, पंखि जीवा झाक रे
हाक मारू मी कशी रे, गुज फुटते बोलता

ठाऊका ना ठाव कोठे, मार्ग नाही माहिती
शोध घ्याया अंतरीचे नेत्र माझे धावती
ये उदारा, राजसा रे, आसरा दे मागता
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.

 

Random song suggestion
  ललिता फडके