A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळे मोडित गौळण राधा

डोळे मोडित गौळण राधा
हिला जडली मोहन बाधा

भाळल्या कितीक गौळणी
राधिका कोर चांदणी
बाळ मुकुंद राजस गुणी
कसे बाई लाविले नादा

किती बाई काळाकाळा
दिसे अचुकच कान्हा डोळा
वरपांगी भाव ग भोळा
नाही नंदलाल हा साधा

मुरलीची करी ग पिचकारी
रंगवी हरी ब्रिज नारी
लाजता हसे गिरीधारी
रंगात रंगली राधा
डोळे मोडणे - डोळ्यांनी खुणा करणे, नखर्‍यांनी पाहणे.

 

Print option will come back soon