A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळे तुझे बदामी

डोळे तुझे बदामी देती मला सलामी
त्यानेच हा असा मी झालो गडे निकामी

लागे न चित्त धामीं लागे न चित्त कामीं
बोली मिठास त्यांची कावा तरी गनीमी

छळिती परोपरींनी डोळे तुझे बदामी
सुल्तान मोंगली हे डोळे तुझे बदामी

मोठे लबाड लुच्चे डोळे तुझे बदामी
भुलवून मारणारे डोळे तुझे बदामी

होती क्षणांत भोळे होती क्षणीं वहीमी
जखमी करून जीवा हसती वरून नामी

मी धुंद मोर कामी फुलवून रोमरोमीं
हे नाटकी इमानी डोळे तुझे बदामी
गीत - बा. भ. बोरकर
संगीत -
स्वर- पंडितराव नगरकर
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon