A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळ्यापुढे दिसे गे मज

डोळ्यापुढे दिसे गे मज चित्र ते सजीव
माझ्या घरातली तू गृहिणी, सखी, सचिव

ही एक आस होती हृदयात एकमेव
डोळ्यापुढे दिसे रे मज चित्र ते सजीव

कोलाहली जगाच्या घरकूल आपुले गे
सोलीव शांततेचे मंदिर सानुले गे
मी तेथली पुजारी, तू पूजनीय देव

गीतासवे तुझ्या गे गेही प्रभात व्हावी
खाद्या रुचि सुधेची हाते तुझ्याच यावी
वाहीन देह देवा, वाहीन जीवभाव

दिन सोनियात न्हावा, रजतात रातराणी
आनंद तोच यावा लेवून बाललेणी
साकार ये समोरी स्वप्‍नात हीच शीव
गेह - घर.
शीव - हद्द / मर्यादा.
सुधा - अमृत / सरळ, योग्य मार्गाने जाणारा.
सोलीव - अस्सल, चोख.

 

Random song suggestion
  आशा भोसले, सुधीर फडके