A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळ्यापुढे दिसे गे मज

डोळ्यापुढे दिसे गे मज चित्र ते सजीव
माझ्या घरातली तू गृहिणी सखी सचिव

ही एक आस होती हृदयात एकमेव
डोळ्यापुढे दिसे रे मज चित्र ते सजीव

कोलाहली जगाच्या घरकुल आपुले गे
सोलीव शांततेचे मंदिर सानुले गे
मी तेथली पुजारी तू पूजनीय देव

गीतासवे तुझ्या गे गेही प्रभात व्हावी
खाद्या रुचि सुधेची हाते तुझ्याच यावी
वाहीन देह देवा, वाहीन जीवभाव

दिन सोनियात न्हावा, रजतात रातराणी
आनंद तोच यावा लेवून बाललेणी
साकार ये समोरी स्वप्‍नात हीच शीव
गेह - घर.
शीव - हद्द / मर्यादा.
सुधा - अमृत / सरळ, योग्य मार्गाने जाणारा.
सोलीव - अस्सल, चोख.