A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जीवन दु:खावरी जगी

जीवन दु:खावरी, जगी या मरण हीच औषधी

जीवन हे जहराचा प्याला
काठोकाठ भरुनी प्याला
त्या जीवाला मृत्यू गमला केवळ अमृत-निधी
गीत - विद्याधर गोखले
संगीत - पं. राम मराठे, प्रभाकर भालेकर
स्वर- स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.
नाटक - मदनाची मंजिरी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.