A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळ्यांत वाच माझ्या

डोळ्यांत वाच माझ्या तू गीत भावनांचे
सादाविना कळावे संगीत लोचनांचे

मी वाचले मनी ते, फुलली मनात आशा
सांगावया तुला ते नाही जगात भाषा
हितगूज प्रेमिकांचे, हे बोल त्या मुक्यांचे

हास्याविना फुटेना ओठांत शब्द काही
कळले सखे तुला ते, कळले तसे मलाही
दोघांस गुंतवीती म‍उ बंध रेशमाचे

पद्मासमान जन्मे हे काव्य जीवनी या
या जीवनात काव्ये, काव्यात जीवनें या
गंधात धुंद वारा, वार्‍यात गंध नाचे
पद्म - कमळ.
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.

 

Random song suggestion
  आशा भोसले, सुधीर फडके