A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळ्यांत वाच माझ्या

डोळ्यांत वाच माझ्या तू गीत भावनांचे
सादाविना कळावे संगीत लोचनांचे

मी वाचले मनी ते फुलली मनात आशा
सांगावया तुला ते नाही जगात भाषा
हितगूज प्रेमिकांचे हे बोल त्या मुक्यांचे

हास्याविना फुटेना ओठांत शब्द काही
कळले सखे तुला ते, कळले तसे मलाही
दोघांस गुंतविती म‍उ बंध रेशमाचे

पद्मासमान जन्मे हे काव्य जीवनी या
या जीवनात काव्ये काव्यात जीवने या
गंधात धुंद वारा वार्‍यांत गंध नाचे
पद्म - कमळ.
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले, सुधीर फडके